Korzyści związane z korzystaniem z estońskiego CIT

W roku 2021, w systemie polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, pojawiła się nowa, alternatywna metoda opodatkowywania dochodu – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, określany często jako tzw. „estoński CIT”. Z kolei w roku 2022 przepisy w zakresie estońskiego CIT uległy dużym zmianom, przez co ta forma opodatkowania stała się bardziej atrakcyjna i dostępna dla większej ilości podmiotów. Ze względu na liczne zalety, każde przedsiębiorstwo o nieskomplikowanej strukturze korporacyjnej powinno przynajmniej rozważyć możliwość jego stosowania, porównać obciążenia podatkowe z klasycznym CIT i stwierdzić, czy w jego indywidualnym przypadku estoński CIT przyniesie wymierne korzyści.”

Termin spotkania:

Środa, 9 listopada 2022 r. godzina 11:00

Agenda spotkania:

 1. „Estoński CIT” – kto powinien się zainteresować?
 2. Warunki skorzystania z „estońskiego CIT”
  (z uwzględnieniem uproszczeń wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”).
 3. Podstawowe zasady kalkulacji zobowiązań podatkowych:
  • Podstawa opodatkowania;
  • Efektywna stawka opodatkowania i mechanizm jej wyliczania.
 4. Termin płatności „estońskiego CIT”.
 5. Obowiązki formalne zw. z „estońskim CIT” – zawiadomienia, deklaracje, oświadczenia i obowiązki informacyjne.
 6. Utrata prawa do korzystania z „estońskiego CIT” – na co należy uważać?
 7. Zmiany w „estońskim CIT” w roku 2023.
 8. Podsumowanie korzyści związanych z wyborem „estońskiego CIT”.
 9. Podsumowanie zagrożeń związanych z wyborem „estońskiego CIT”.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar przeznaczony jest dla osób szukających alternatywy dla opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej – w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, właścicieli spółek a także dyrektorów finansowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób zajmujących się rozliczaniem podatku dochodowego z działalności gospodarczej.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Bartosz Mroczkowski

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe.

Rafał Dubiel

Rafał specjalizuje się w restrukturyzacjach działalności gospodarczej (w szczególności dla grup kapitałowych), przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz transakcjach, których przedmiotem są wierzytelności (sekurytyzacja, subpartycypacja, transakcje na internetowych platformach handlu wierzytelnościami). Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz PCC m.in dla podmiotów z sektora finansowego, IT oraz nieruchomości.
Rafał posiada doświadczenie w realizacji projektów doradczych obejmujących zabezpieczanie transakcji pod kątem ryzyka podatkowego, kontrole i postępowania podatkowe, spory z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom należących do dużych grup kapitałowych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.